Демократичне

 врядування

електронний науковий вісник

ISSN 2070-4038