Голова редколегії

Загорський Володимир Степанович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Заступник голови редколегії

Ліпенцев Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України, заступник директора з наукової роботи Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Подольчак Назарій Юрійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

 

Члени редколегії

Акімов Олександр Олексійович – доктор наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення

Беньковска Дарія – доктор правничих наук, ад’юнкт  Інституту національної безпеки Академії Поморської в Слупську, голова Поморського відділення Центру Прав людини (Польща).

Бондарчук Марія Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Буник Микола Зиновійович – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземної мов Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Бурик Зоряна Михайлівна – доктор наук з державного управління, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Дзяна Галина Олексіївна  – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Каляєв Анатолій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Карпа Марта Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Колосовська Ірина Ігорівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Красівський Орест Якубович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Кучабський Олександр Георгійович – доктор наук з державного управління, доктор габіл., професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)

Любк Клаудія – доктор, професор, Вища школа публічного управління та права федеральної землі Саксонія (Німеччина)

Матвіїшин Євген Григорович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Міхальский Томаш – доктор габіл., професор, професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Руденко Ольга Мстиславівна –доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету

 

 

 

ISSN 2070-4038