Періодичне електронне видання

 

Рік заснування: 2008 р.

 

Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція): ISSN 2070-4038.

 

Індексується у міжнародній наукометричній базі

Index Copernicus ICV 2017: 59.30 (індексується з 2017 року)

Index Copernicus ICV 2018: 76.26

Index Copernicus ICV 2019: 79.90

Google Scholar (індексується з 2011 року)

 

Видання представлено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS), Видавнича служба УРАН: http://dv.lvivacademy.com

Видання представлено на порталі в інформаційному ресурсі “Наукова періодика України”: http://www.nbuv.gov.ua/j-tit/DeVr.

 

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Галузь науки: державне управління
Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування

 

Періодичність: 2 рази на рік.

 

Мова видання: українська.

 

Голова редколегії: Загорський В. С.

Заступник голови редколегії: Ліпенцев А. В., Подольчак Н. Ю.

 

ISSN 2070-4038